Torsdagen den 13:e december 2018
HAIR & SCALP
XXX

H & S Dandruff Shampoo

Hair & Scalp Therapy

Hair & Scalp Multi Treat

Hair & Scalp Deep Cleanser

Hair & Scalp Gentle Wash


För vidareutbildning och professionella produkter i salongen!

SVERIGES ENDA ÅTERFÖRSÄLJARE!