Digital utbildning: ”Kom igång som Hårolog” – Uppföljning