Många har svårt att få sitt behov av vitaminer och mineraler tillgodosett genom kosten. Brister visar sig ofta först på håret, huden och naglarna eftersom de livsnödvändiga organen först får sin del. Hårologi har en rad olika näringstillägg som A till D-vitaminer, mineraltillskott och proteinpulver. Alla med största möjliga biologiska verkan på kroppen.

1 produkt

Hårologi signature

  • Ingredienserna i produkten är ofarliga för både människa och miljö. Produkten ligger med på positivlistan.

pH värde

  • Denna produkt har ett pH-värde på cirka 5,5.
Scroll to Top