1 produkt

Hårologi signature

  • Ingredienserna i produkten är ofarliga för både människa och miljö. Produkten ligger med på positivlistan.

pH värde

  • Denna produkt har ett pH-värde mellan 6-6,5.
Scroll to Top